Adaptation to schooling among first-graders with mental retardation

Vol. 21 Iss. 1 pp. 116120 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

This article considers issues of adaptation to schooling among fi rst-graders with mental retardation. Author analyzes the causes of disturbance in the process of adaptation to schooling among fi rst-graders with mental retardation, and describes the overall research of adaptation to schooling among fi rst-graders with mental retardation.

Keywords

education, adaptation, mental retardation, psychological features of fi rst-graders

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Dikaya L. G. Adaptatsiya: metodologicheskiye problemy i osnovnye napravleniya issledovaniy [Adaptation: methodological problems and main research directions]. Psikhologiya adaptatsii i sotsialnaya sreda: sovremennye
 2. podkhody, problemy, perspektivy [Psychology of adaptation and social sphere: modern approaches, problems and
 3. prospects]. Dikaya L.G., Zhuravlev A.L. (eds.). Moscow: Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences Publ.,
 4. 2007. pp. 17 – 42 (in Russian).
 5. Zashchirinskaya O. V. Psikhologiya detey s zaderzhkoy psikhicheskogo razvitiya [Psychology of children with mental retardation]. St. Petersburg: Rech Publ., 2007. 168 p. (In Russian).
 6. Tashina T. M. Psikhologo-akmeologicheskiye predposylki produktivnogo razvitiya mladshykh shkolnikov s trudnostyami obucheniya. Avtoref. dis. kandid. psikhol. nauk [Psychological and acmeological background for productive developmentof junior school students with learning diffi culties. Cand.Sc. (Psy.) dissertation abstract]. Kostroma: Kostroma State University named after N.A. Nekrasov Publ., 2010. 23 p. (In Russian).
 7. Tkacheva V. V. Tekhnologii psikhologicheskoy pomoshchi semyam detey s otkloneniyami v razvitii [Technology of
 8. psychological assistance to families of children with developmental disorders]. Moscow: AST Publ., 2007. 318 p. (In
 9. Russian).
 10. Semeno A. A. Rabota s detmi gruppy riska: nekotorye tekhnologicheskiye priemy. [Working with children-at-risk: few technological techniques]. Sotsialnaya pedagogika v Rossii — Social Pedagogy in Russia, 2008, no. 6. pp. 41 – 45 (in Russian).
 11. Shamarina Ye. V. Obucheniye detey s ZPR: organizatsiya individualnykh i gruppovykh zanyatiy v klasse korrektsionnorazvivayushchego obucheniya [Teaching children with mental retardation: organizing individual and group lessons of remedial developmental learning]. Moscow: GNOM i D Publ., 2003. 80 p. (In Russian).
 12. Shipitsyna L. M. Psikhologicheskaya diagnostika otkloneniy razvitiya detey mladshego shkolnogo vozrasta [Psychological diagnostics of developmental disorders in children of junior school age]. St. Petersburg: Rech Publ., 2008. 92 p. (In Russian).