Inclusive education in preschool educational institution

Vol. 20 Iss. 2 pp. 8690 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

This article discusses perspectives of inclusive education as a process of general education develop-ment, which implies the availability of education for all, adaptation to the different needs of children, access to education for children with special needs.

Keywords

education, preschool educational institution, inclusion, the principles of inclusive education, chil-dren with intellectual disabilities

Citation

Citation — Harvard Notation

References

  1. Izotova E. I. Psikhologicheskaya sluzhba v sisteme obrazovaniya [Psychological service in education system]. 3rd Ed. Moscow, Akademiya Publ., 2012, 304 p. (In Russian).
  2. Sotsial’no-psikhologicheskaya reabilitatsiya invalidov v protsesse obrazovaniya: opyt, problemy [Social and psycho-logical rehabilitation of disabled in the process of education: experience, problems] Materialy nauch’no-prakticheskoy konferentsii [Proc. of the scientifi c and practical conference]. Ed. by Lebedeva S. S. St. Petersburg, SPbGIPSR, 2007, 143 p. (In Russian).
  3. Malofeev N. N. Integrirovannoe obuchenie v Rossii: zadachi, problemy i perspektivy [Integrative education in Russia: objectives, problems and perspectives]. Available at: http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_iovrzpip (accessed 15.01.13).
  4. Semeno A. A. Organizatsiya distantsionnogo obrazovaniya uchashchikhsya s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya [Organization of distance learning for students with health disabilities]. Materialy Vserossiyskoy zaoch’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii UdGU «Matematicheskie metody i intellektual’nye sistemy v ekonomike i obraza-vanii» [Proc. of the All-Russian Distance Scientifi c and Practical Conference of Udmurt State University «Mathematical Methods and Intelligent Systems in Economy and Education»]. Ed. by Letchikova A. V. Izhevsk, 2011, pp. 87–90 (In Russian).
  5. Semeno A. A., Tashina T. M. Sotsial’no-pedagogicheskaya rabota s pedagogicheski zapushchennymi det’mi. [Social and pedagogical work with pedagogically neglected children] Vserossiyskaya nauch’no-prakticheskaya konferentsiya «46-ye Evsev’yevskie chteniya» [Proc. of the All-Russian Scientifi c and Practical Conference «46th Evsev’yevskie read-ings», May 19 –20, 2010]. Saransk, Mordovsk State Pedagogical University, 2010. (In Russian).
  6. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsial’no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grup [Social and psychological diagnostics of personality development and small groups]. Moscow, Psikhoterapiya Publ., 2009, 544 p. (In Russian)