Health psychology of elderly living in the area adjacent to semipalatinsk nuclear test site

Vol. 22 Iss. 2 pp. 5963 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article considers the research of integral health indicators in elderly people living in the vicinity of Semipalatinsk test site. It is shown that their adaptive capacity has no statistically significant differences when comparing with residents of the city of St. Petersburg of similar age. Research findings revealed three main groups of factors that contribute to health maintenance in persons living in the vicinity of the Semipalatinsk test site, which are as follows: mental well-being, adaptive capacity of the cardiovascular system and metabolism.

Keywords

advanced age, health, functional health reserves, Semipalatinsk test site

Citation

Citation — Harvard Notation

References

  1. Belov V. G. Zdorovye kak osnova sotsialno-psikhologicheskoy adaptatsii cheloveka [Health as the basis of social and psychological adaptation of a man]. Uchenye zapiski Sannkt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsialnoy raboty — The Scientific Notes Journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2007, no. 1 (1), pp. 44 – 48 (in Russian).
  2. Belov V. G, Parfenov Yu. A. Psikhologiya krizisnykh situatsiy: uchebnoye posobiye [Psychology of crisis situations: study guide]. St. Petersburg: Nevsky Institute of Management and Design Publ., 2010, 175 p. (In Russian).
  3. Belov V. G., Parfenov Yu. A. Struktura psikhopatologicheskoy simptomatiki, assotsiirovannoy s addiktivnoy patologiyey na fone alkogolnoy zavisimosti, i vozmozhnosti eye neyrometabolicheskoy korrektsii u lits pozhilogo vozrasta [Structure of psychopathology associated with addictive disorders against the background of alcohol dependenc and possibility of its neurometabolic correction in elderly persons]. Uspekhi gerontologii — Successes of Gerontoloy, 2014, 27 no. 1 (27), pp. 172–178 (in Russian).
  4. Belov V. G., Parfenov Yu. A., Zaplutanov V. A. Struktura i dinamika psikhopatologicheskoy simptomatiki assotsiirovannoy s addiktivnoy patologiye na fone korrektsii alkogolnoy zavisimosti u lits pozhilogo vozrasta [Structure and dynamic of psychopathology associated with addictive disorders against the background of correction of alcohol dependence in elderly persons]. Uspekhi gerontologii — Successes of Gerontology, 2013, no. 4 (26), pp. 697–701 (in Russian).
  5. Belov V. G., Parfenov Yu. A., Zaplutanov V. A. Osobennosti psikhofarmakoterapevticheskoy korrektsii alkogolnoy zavisimosti u lits pozhilogo vozrasta [Features of psychological and pharmacotherapeutic correction of alcohol dependence in elderly persons]. Uspekhi gerontologii — Successes of Gerontology, 2013, no. 4 (26), pp. 702–706 (in Russian).
  6. Nikiforov G. S. (ed.). Diagnostika zdorovya. Psikhologicheskiy praktikum [Health diagnostic. Psychological practicum]. St. Petersburg: Rech Publ., 2013, 950 p. (In Russian).
  7. Nasledov A. D. Matematicheskiye metody psikhologicheskogo issledovaniya. Analiz i interpretatsiya dannykh [Mathematical methods of psychological research. Data analysis and interpretation]. St. Petersburg: Rech Publ., 2004, 388 p. (In Russian).
  8. Raygorodskiy D. Ya. Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy: uchebnoye possobiye [Practical psychodiagnostic. Methods and tests: study guide]. Samara: Letopis Publ., 2010, 458 p. (In Russian).
  9. Safarova G. L., Kosolapenko N. G., Arutyunov V. A. Regionalanaya differentsiatsiya pokazateley stareniya naseleniya Rossii [Regional differences in indicators of aging of Russian population]. Uspekhi gerontologii — Successes of Gerontology, 2005, no. 3 (16), pp. 7–13 (in Russian).