Psychological support for police officers

Vol. 22 Iss. 2 pp. 5358 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article describes main factors causing the need for psychological work with police officers. The results of studying personality characteristics of police officers are analyzed. Main provisions for the program of psychological support are outlined.

Keywords

emotional burnout among police officers; professional characteristics of police officers; working voltage; conflict situations; program of psychological support

Citation

Citation — Harvard Notation

References

  1. Borisova S. Ye. Professionalnaya deformatsiya sotrudnikov militsii i eye lichnostnye determinant: avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Professional deformation of police officers and its personality determinants: Cand. Sc. (Psy.) dissertation abstract]. Moscow: The Academy of Interior Management of Russia Publ., 1988. 177 p. (In Russian).
  2. Budanov A. V. Pedagogika lichnoy professionalnoy bezopasnosti sotrudnikov organov vnutrennikh del [Pedagogy of personal professional security of police department personnel] Moscow: The Academy of Interior Management of Russia Publ., 1997. 134 p. (In Russian).
  3. Vospitatelnaya rabota s lichnym sostavom v sisteme Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii: uchebnik [Educational work with personnel in the system of the Ministry of Internal Affair of the Russian Federation: course book]. Kikotya V.Ya. (ed.). Мoscow: TSOKR MVD RF Publ., 2009. 82 p. (In Russian).
  4. Maryin M. I. and others. Psikhologicheskoye obespecheniye deyatelnosti OVD v ekstremalnykh usloviyakh [Psychological support of police department in extreme situations] Main Personnel and HR Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ., 2001. 308 p. (In Russian).
  5. Rybnikov V. Yu. Psikhologicheskoye prognozirovaniye nadezhnosti deyatelnosti i korrektsii dezadaptivnykh nervnopsikhicheskikh sostoyaniy spetsialistov elstremalnogo profilya [Psychological prediction of reliability and correction of maladaptive neuropsychiatric conditions in specialists of extreme professions]. St. Petersburg: St. Petersburg University of Internal Affairs of Russia, 2000. 205 p. (In Russian).
  6. Sotsialno-psikhologicheskiy trening professionalnogo obshcheniya sotrudnikov organov vnutrennikh del [Social and psychological training of professional communication in police department personnel]. Maryina M.I. (ed.). Kazan: 2003. 89 p. (In Russian).
  7. Profilaktika professionalnoy deformatsii lichnosti sotrudnika MVD [Prevention of professional deformation of personality in staff member of the Ministry of Internal Affairs]. Burykina V.M. (ed.). Moscow: IMTS GUK MVD Rossii Publ., 2004. 144 p. (In Russian).
  8. Federalnyy zakon «O politsii» ot 07.02.2011 №2-FZ [Federal law of 07.02.2011 no. 2-FZ «On police»] (in Russian).