Relationship of mental health resources and value-semantic orientations of resuscitation health care workers

Vol. 34 Iss. 2 pp. 4051 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article presents the results of the empirical study of psychological health of medical workers of intensive care. The study was conducted on the basis of a large multi-profile institution Saint-Petersburg State Budgetary Institution of Health Care “Hospital of war veterans” from 18/09/2019 to 21/10/2019. Here specialists provide qualified medical care to veterans and participants of the Great Patriotic War, residents of besieged Leningrad, combat veterans, people equated to them by benefits and other categories of citizens. Up to 2000 patients with severe cardiac pathology are treated annually in intensive care units of the cardiology profile. Cardio-pulmonary resuscitation doctors and nurses of the intensive care unit provide round-the-clock medical help with severe heart rhythm disorders, myocardial infarction, acute heart and respiratory failure and other complications. The anesthesiologists-resuscitators and nurses of the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care № 2 took part in this research.

In the course of the research the relationship between the resources of psychological health and the value - semantic orientations of medical workers has been established. A strong connection of psychological health resources with long-term planning of resuscitation specialists has been found. There is also a link between a resource of psychological health, such as existentiality, and a focus on one's own capabilities in difficult life situations. Health workers focused on values of higher rate more often exhibit such resources of psychological health as proactivity and existentiality. The results of the study can be used to solve the problem of maintaining psychological health by turning to the value -semantic sphere of the health worker's personality.

Keywords

psychological health, mental health resources, medical workers of intensive care, value and semantic orientations,proactiveness, existentiality

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Ananyev V.A. Psikhologiya zdorovya [Psychology of health]. St.Petersburg: Rech Publ., 2006. 384 p. (In Russian).
 2. Artyukhova T.Yu. Zhiznestoykost i vnutrilichnostnyy konflikt kak resursnyye vozmozhnosti sokhraneniya psikhologicheskogo zdorovya cheloveka [Resilience and intrapersonal conflict as a resource opportunities for preaserving human psychological health]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Psikhologicheskoye zdorovye cheloveka: zhiznennyy resurs i potentsial” [Proc. of the International Scientific and Practical Conference “Psychological Human Health: Life Resource and Potential”]. Krasnoyarsk: Verso Publ., 2014, pp. 111-119 (in Russian).
 3. Vodopyanova N.Ye. Protivodeystviye professionalnomu vygoraniyu v kontekste psikhologii zdorovya [Countering professional burnout in the context of health psychology]. Materialy VII Vserossiyskoy konferentsii “Psikhologiya zdorovya i bolezni: kliniko-psikhologicheskiy podkhod” [Proc. of the 7th All-Russian Conference “Psychology of Health and Disease: Clinical and Psychology Approach”]. Kursk: Kursk State Medical University Publ., 2017, pp.77-83 (in Russian).
 4. Vodopyanova N.Ye. Sovremennyye kontseptsii resursov subyekta professionalnoy deyatelnosti [Modern concepts of resources of the subject of professional activity]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universitetea – Bulletin of Saint-Petersburg State University, 2015, 16(1), pp. 45-54 (in Russian).
 5. Zalevskiy G.V., Kuzmina Yu.V. Teoreticheskiye podkhody i popytki postroyeniya integrativnykh modeley zdorovya v kontekste antropologicheskoy psikhologii [Theoretical approaches and attempts to build intergrative models of health in the context of anthropological psychology]. Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal – Sybiarian psychological jounal, 2013, (50), pp. 39-45 (in Russian).
 6. Ilyin Ye.P. Differentsialnaya psikhologiya professionalnoy deyatelnosti [Differential psychology of professional activity]. St.Petersburg: Piter Publ., 2016. 432 p. (In Russian).
 7. Kalashnikova S.A. Lichnostnyye resursy kak integralnaya kharakteristika lichnosti [Personal resources as an integral characteristic of a person]. Molodoy uchenyy – Young Scientist, 2015, 8(31), pp. 84-87 (in Russian)
 8. Korenyugina T.Yu. Rol dukhovno-oriyentirovannogo dialoga v razvitii tsennostnoy sfery meditsinskikh rabotnikov: Avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [The role of spiritually-oriented dialogue in the development of the value sphere of health workers: Cand.Sc. (Psychology) dissertation abstract]. Moscow, 2018. 32 p. (In Russian).
 9. Krivtsova S.V., Lengle A., Orgler K. Shkala ekzistentsii [The scale of existence]. Ekzistentsionalnyy analiz. Bulleten – Existential analysis. Bulletin, 2009. (1), pp. 141-170 (in Russian). Available at: http://www.ieapp.ru/byulleten-ieapp/№ 1–2009 (accessed 18.10.2020).
 10. Lomakina L.I., Bondarenko S.I., Tulendinov D.R., Anupriyenko S.A. Problemy formirovaniya nravstvennoy kultury vracha v kontekste otnosheniya k smerti [Problems of forming of doctor’s moral culture in the context of attitude to death ]. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya – International Journal of Experimental Education, 2014, 4(2), pp. 150-152 (in Russian).
 11. Mazurok V.A. Poslediplomnaya podgotovka po anesteziologii – reanimatologii: kompleksnyy podkhod k formirovaniyu spetsialista: Avtoref. dis. … kand. med. nauk [Postgraduate training in anesthesiology and resuscitation: a comprehensive approach to the formation of a specialist: Cand. Sc.(Medicine) dissertation abstract]. St.Petersburg, 2018. 340 p. (In Russian).
 12. Nikiforov G.S. Psikhologiya zdorovya: uchebnik dlya vuzov [Psychology of health: textbook for higher schools]. St. Petersburg: Piter Publ., 2006. 607 p. (In Russian).
 13. Pavlotskaya Ya.I. Psikhologicheskoye blagopoluchiye v kontekste sistemy otnosheniy lichnosti [Psychological well-being in the context of personality’s relations]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – Theory and practice of social development, 2014, (14), pp. 28-31 (in Russian).
 14. Roginskaya T.I. Sindrom vygoraniya v sotsialnykh professiyakh [The burnout syndrome in social professions]. Psihologicheskiy zhurnal – Psychological journal, 2015, (3), pp. 85-95 (in Russian).
 15. Sergiyenko Ye.A. Psikhologicheskoye zdorovye: subyektivnyye factory [Psychological health: subjective factors]. Vestnik Ryazanskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Ryazan State University, 2017, 4(10), pp. 98-117 (in Russian).
 16. Starchenkova Ye.S. Resursy proaktivnogo sovladayushchego povedeniya [Resources of proactive coping behavior]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of St.Petersburg State University, 2013, 12(1), pp. 51-61 (in Russian).
 17. Filshtinskaya Ye.G., Aborina M.V. Osobennosti emotsionalnogo vygoraniya vrachey i meditsinskikh sester reanimatsionnykh otdeleniy [Features of emotional burnout of doctors and nurses in intensive care units]. Materialy III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferetsii “Psikhologiya sostoyaniy cheloveka: aktualnyye teoreticheskiye i prikladnyye problem”[Proc. of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Psychology of the Human Condition: Actual Theoretical and Applied Problems”]. Kazan: Kazan Federal University Publ., 2018, pp. 522-524 (in Russian).
 18. Chupina V.B., Loginova I.O., Zhivayeva Yu.V., Chernova Ye.I. Psikhologicheskiye aspekty garmonizatsii zhiznennykh resursov budushchikh vrachey [Psychological aspects of harmonization of life resources of future doctors]. Psikhologiya obucheniya – Psychology of education, 2014, (7), pp. 35-41 (in Russian).