The problem of professional career in the practice of psychological counseling

Vol. 30 Iss. 2 pp. 5965 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article is a theoretical analysis and an attempt to systematize the main scientific research and practical developments in the field of psychological counseling on a professional career. The main historical stages of career counseling development are described. The results of the theoretical analysis of approaches to the content characteristics of the process of psychological counseling on professional career are presented. Principles and objectives of career counseling, main problems of psychological counseling on professional career, and types of career counseling are described.

Keywords

psychological counseling on professional career, professional counseling, career counseling, psychological counseling on career, professional career, professional self-determination, professional adaptation, planning of professional career, crises of professional career

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Meshcheryakov B.G., Zinchenko V.P. (eds.). Bolshoy psikhologicheskiy slovar [Large psychological dictionary]. St. Petersburg: Praym-Evroznak Publ., 2009. 811 p. (In Russian).
 2. Volosevich D.B. Krizisnyye yavleniya na raznykh etapakh karyery gosudarstvennykh sluzhashchikh: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [Crisis phenomena at different stages in the career of civil servants: Cand.Sc. (Psychology) dissertation abstract]. Moscow, 2001. 21 p. (In Russian).
 3. Gladding S.T. Counseling: A comprehensive profession. 3rd Ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1996. 643 p. (Rus. ed.: Gladding S. Psikhologicheskoye konsultirovaniye. St. Petersburg: Piter Publ., 2002. 736 p.).
 4. Zeyer E.F. Psikhologiya professiy: uchebnoye posobiye [Psychology of professions: Study guide]. Moscow: Akademicheskiy proyekt Publ., 2003. 336 p. (In Russian).
 5. Zeyer E.F., Symanyuk E.E. Krizisy professionalnogo stanovleniya lichnosti [Crises of professional personality formation]. Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological Journal, 1997, (6), pp. 35-44 (in Russian).
 6. Markova A.K. Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow: Znaniye Publ., 1996. 308 p. (In Russian).
 7. Mogilevkin Ye.A. Karyernyy rost: diagnostika, tekhnologii, trening [Career growth: Diagnostics, technologies, trainings]. St. Petersburg: Rech Publ., 2007. 336 p. (In Russian).
 8. Nikiforov G.S. Psikhologicheskoye obespecheniye [Psychological support]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 1991. 152 p. (In Russian).
 9. Povarenkov Yu.P. Psikhologicheskoye soderzhaniye professionalnogo stanovleniya cheloveka [Psychological content of human professional development]. Moscow: URAO Publ., 2002. 159 p. (In Russian).
 10. Pryazhnikov N.S., Pryazhnikova Ye.Yu. Psikhologiya truda [Psychology of labor]. Moscow: Akademiya Publ., 2001. 480 p. (In Russian).
 11. Nikiforova G.S. (ed). Psikhologiya menedzhmenta [Psychology of management]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2000. 572 p. (In Russian).
 12. Snegova Ye.V. Osobennosti professionalnogo samoopredeleniya molodezhi [Features of professional self-determination of youth]. Uchenyye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsialnoy raboty – Scientific Notes Journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2007, 8 (2), pp. 41-44 (in Russian).
 13. Snegova Ye.V. Psikhologicheskoye issledovaniye osobennostey i faktorov vozniknoveniya startovogo krizisa professionalnoy karyery [Psychological research of features and factors of emergence of starting crisis of professional career]. Uchenyye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsialnoy raboty – Scientific Notes Journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2015, 24 (2), pp. 39-44 (in Russian).
 14. Labunskiy V.A. (ed.). Sotsialnaya psikhologiya lichnosti v voprosakh i otvetakh [Social psychology of personality in questions and answers]. Moscow: Gardariki Publ., 1999. 397 p. (In Russian).
 15. Symanyuk E.E. Psikhologiya professionalno obuslovlennykh krizisov [Psychology of professionally defined crises]. Moscow: Moscow Psychological and Social Institute Publ., 2004. 320 p. (In Russian).
 16. Shapovalov V.K., Minkina O.V. Konsultirovaniye po kareyere [Career counseling]. Moscow: Akademicheskiy proyekt Publ., 2008. 282 p. (In Russian).