Dobryakov Igor

Cand.Sc. (Medicine), Associate Professor, Department of Child Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology, North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov

Email
dobriakov2001@mail.ru

Articles of Dobryakov Igor