Rogov Yevgeniy

D.Sc. (Pedagogy), Professor, Department of Organizational and Developmental Psychology, Southern Federal University

Email
profrogov@yandex.ru

Articles of Rogov Yevgeniy