Model of the formation of social competence of graduates of boarding schools

Vol. 34 Iss. 2 pp. 117127 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article examines the process of preparing graduates of boarding schools for an independent life. The concept of “Social competence of graduates of boarding schools” is highlighted and analyzed. The analysis of models of social work with graduates of boarding schools is presented. The article presents the results of the study aimed at determining the level of social competence of graduates. The analysis of the completed questionnaires with graduates and expert interviews with specialists from social services is presented. The expert interview was analyzed in two highlighted areas: the study of activities and the expert opinion of specialists on the process of preparing graduates for an independent life. The study involved 26 people, of whom 20 are graduates, 6 specialists providing social services to graduates. On the basis of the study, a model of the formation and development of social competences of boarding school graduates is proposed.

It is shown that the model of formation and development of social competence in graduates of residential institutions is based on the model of social interest of A. Adler, as well as on the role model of J. Moreno.

The model of formation and development of social competence in graduates of residential institutions is focused on the formation of social experience and the development of communication potential and the formation of ideas about oneself and others. The implementation of this model involves working on two blocks: socio-psychological and socio-environmental.

The expected results of the model implementation: developed communication skills, expanding self-image, the ability to take responsibility for the decisions, the ability to build strong interpersonal relationships, to get out of the conflict, increased motivation of graduates of residential institutions to seek help from specialists, formation of ideas about the functioning of various social structures, developed interest in socially useful leisure, increased social interest and social experience.

Keywords

boarding school graduate, social competence, social experience, social work model

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Bayborodova L.V. Sotsialnaya pedagogika: Proforiyentatsiya i samoopredeleniye detey-sirot: uchebnoye posobiye dlya akademicheskogo bakalavriata [Social pedagogy: Career guidance and self-determination of orphans: a textbook for academic Bachelor’s degree]. Moscow: Yurayt Publ., 2019. (In Russian). Available at: https://urait.ru/bcode/444054 (accessed 15.09.2020).
 2. Govorukhina G.V. Sotsialnaya rabota s problemoy kliyenta: uchebnoye posobiye dlya vuzov [Social work with the client's problem: a textbook for universities (2nd ed.)]. Moscow: Yurayt Publ., 2019. (In Russian). Available at: https://urait.ru/bcode/446171 (accessed 17/09/2020).
 3. Deyeva Ye.V., Boldin M.A. Diagnostika sformirovannosti navykov samostoyatelnoy zhizni u detey-sirot i detey, ostavshikhsya bez popecheniya roditeley, kak tekhnologiya sotsialnoy raboty [Diagnostics of the formation of skills of independent life in orphans and children left without parental care as a technology of social work]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta — Bulletin of Tomsk State University, 2018, 171 (1). (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-sformirovannosti-navykov-samostoyatelnoy-zhizni-u-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-kak (accessed 13.09.2020).
 4. Domanina N.N. Opyt proektirovaniya i realizatsii programmy sotsializatsii detey-sirot v usloviyakh detskogo doma [Experience in designing and implementing a program for the socialization of orphans in an orphanage] Korrektsionno-pedagogicheskoye obrazovaniye — Correctional pedagogical education, 2017, 9(1). (In Russian). Available at: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=29118817 accessed 27.09.2020) .
 5. Ivanov F.Ye. Kopeikina O.V. Didaktika issledovaniya psikhologicheskogo sostoyaniya vypusknikov internatnykh uchrezhdeniy v protsesse preodoleniya lichnostnoy bespomoshchnosti [Didactics of the study of the psychological state of graduates of boarding schools in the process of overcoming personal helplessness]. Gumanitarnyye, sotsialno-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki — Humanities, socio-economic and social sciences, 2015, 11 (2). (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/didaktika-issledovaniya-psihologicheskogo-sostoyaniya-vypusknikov-internatnyh-uchrezhdeniy-v-protsesse-preodoleniya-lichnostnoy (accessed 24.09.2020).
 6. Kalinina N.V. Razvitiye sotsialnoy kompetentnosti shkolnikov v obrazovatelnoy srede: psikhologo-pedagogicheskoye soprovozhdeniye [Development of social competence of schoolchildren in the educational environment: psychological and pedagogical support]. Ulyanovsk: Ulyanovsk Institute for advanced training and retraining of education workers (UIPK PRO) Publ., 2014. 228 p. (In Russian).
 7. Morozova I.V., Begidova S.N. Formirovaniye sotsialnogo opyta v protsesse vospitaniya detey-sirot i detey, ostavshikhsya bez popecheniya roditeley [ Formation of social experience in the process of education of orphans and children left without parental care]. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astafyeva — Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, 2015, 32 (2). (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sotsialnogo-opyta-v-protsesse-vospitaniya-detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley (accessed 20.09.2020 ).
 8. Muravyova N.G. Ponyatiye sotsiokulturnoy kompetentsii v sovremennoy nauke I obrazovatelnoy praktike [The concept of sociocultural competence in modern science and educational practice]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsialno-ekonomicheskiye i pravovyye issledovaniya — Bulletin of the Tyumen State University. Socio-economic and legal research. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/ article/n/ponyatie-sotsiokulturnoy-kompetentsii-v-sovremennoy-nauke-i-obrazovatelnoy-praktike (accessed 20.09.2020).
 9. Pristupa Ye.N. Teoriya sotsialnoy raboty: uchebnik i praktikum [Theory of social work: textbook and workshop (2nd ed.). Moscow: Yuray Publ., 2018. (In Russian). Available at: https://urait.ru/bcode/450468 (accessed 20.10.20).
 10. Tokarskaya L.V. Psikhologiya semyi. Psikhologicheskoye soprovozhdeniye protsessa usynovleniya: uchebnoye posobiye dlya vuzov [Psychology of the family. Psychological support of the adoption process: textbook for universities]. Moscow: Yurayt Publ., 2019. (In Russian). Available at: https://urait.ru/bcode/438093 (accessed 20.10.20).
 11. Kholostova Ye.I. Sotsialnaya rabota: istoriya, teoriya i praktika v 2 chastyakh. Chast 1: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata [Social work: history, theory and practice: textbook for academic Bachelor's degree. In 2 parts. Part 1]. Moscow: Yurayt Publ., 2019. 445 p. (In Russian).
 12. Hjelle L. A., Ziegler D. J. Personality Theories: Basic Assumption, Research and Applications (3rd ed.). New York: McGraw-Hill, 1992. 624 р. (Rus. ed.: Khyell L., Ziegler D. Teoriya lichnosti. St. Petersburg: Peter Press Publ., 2019. 608 р.).