Identity crisis as a psychological problem

Vol. 26 Iss. 2 pp. 3037 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article attempted to systematise the modern scientific understanding of the identity crisis. Two main positions of the domestic psychology were identified. The results of theoretical comparative analysis of subjective and objective approaches to the identity crisis in the domestic and foreign psychology were reflected. The phenomenological and the dynamic characteristics of the crisis were considered. A description of the types of identity crisis was given.

Keywords

identity crisis, crisis state, critical periods of life, critical vital events (CVE), critical situations

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Ambrumova A.G. Analiz sostoyaniy psikhologicheskogo krizisa i ikh dinamika [Analysis of psychological crisis and its dynamics]. Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological Journal, 1985, 6 (6), pp. 107-115 (in Russian).
 2. Akhmerov R.A. Biograficheskiye krizisy lichnosti: avtoref. dis. ... kand. psikhol. nauk [Biographical identity crisis: Cand.Sc. (Psychology) dissertation abstract]. Moscow: Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences Publ., 1994. 24 p. (In Russian).
 3. Brudal Lisbeth F.K. Psikhicheskiye krizisy v novoy perspektive [Mental crises in a new perspective]. St. Petersburg: Yevropeiskiy dom Publ., 1998. 164 p. (In Russian).
 4. Burlachuk L.F., Korzhova Ye.Yu. Psikhologiya zhiznennykh situatsiy [Psychology of life situations]. Moscow: Russian Pedagogical Agency Publ., 1998. 263 p. (In Russian).
 5. Vasilyuk F.Ye. Zhiznennyy mir i krizis: tipologicheskiy analiz kriticheskikh situatsiy [Life world and the crisis: a typological analysis of critical situations]. Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological Journal, 1995, 3 (16), pp. 90-101 (in Russian).
 6. Vasilyuk F.Ye. Psikhologiya perezhivaniya [Psychology of emotions]. Moscow: Lomonosov Moscow State University Publ., 2005. 432 p. (In Russian).
 7. Vygotskiy L.S. Sobraniye sochineniy: v 6 t. [Collected works: in 6 volumes]. Vol. 4. Yelkonina D.B. (ed.). Moscow: Pedagogika Publ., 2005. 432 p. (In Russian).
 8. Grimak L.P. Rezervy chelovecheskoy psikhiki: vvedeniye v psikhologiyu aktivnosti [Human mental reserves: introduction to the psychology of activity]. Moscow: Politizdat Publ., 2015. 319 p. (In Russian).
 9. Grof S., Halifax J. The Human Encounter with Death. N.Y.: E.P. Dutton, 1978. 258 p. (Rus. ed.: Grof S., Khelifaks Dzh. Chelovek pered litsom smerti. Moscow: Transpersonal Institute Publ., 1996. 244 p.).
 10. Donchenko Ye.A., Titarenko T.M. Lichnost: konfliktnost i garmoniya [A personality: conflict and harmony]. Kiev: Politizdat Ukrainy Publ., 1989. 173 p. (In Russian).
 11. Zeyer E.F. Psikhologiya professionalnogo razvitiya [Psychology of professional development]. Moscow: Akademiya Publ., 2009. 240 p. (In Russian).
 12. Yeomans T. Tri urovnya psikhosinteza [Three levels in psychosynthesis]. In: Psikhosintez i drugiye integrativnyye tekhniki psikhoterapii [Psychosynthesis and other integrative psychotherapy techniques]. Badkhen A.A., Kagan V.Ye. (eds.). Moscow: Smysl Publ., 1997, pp. 136-153 (in Russian).
 13. Kozlov V.V. Psikhologiya krizisa [Psychology of crisis]. Moscow: Institute of Counseling and System Solutions Publ., 2014. 528 p. (In Russian).
 14. Craig G. Human Development. 7th Ed. London: Pearson Education, 1996. 752 p. (Rus. ed.: Kraig G. Psikhologiya razvitiya [Developmental Psychology]. St. Petersburg: Piter Publ., 2000. 992 p.).
 15. Kulikov L.V. Psikhogigiyena lichnosti. Voprosy psikhologicheskoy ustoichivosti i psikhoprofilaktiki [Psychohygiene of the personality. Issues of psychological stability and psychological prevention]. St. Petersburg: Piter Publ., 2004. 464 p. (In Russian).
 16. Leontyev A.N. Izbrannyye psikhologicheskiye proizvedeniya: v 2 t. [Selected psychological works: in 2 volumes]. Vol. 2. Davydova V.V., et al. (eds.). Moscow: Pedagogika Publ., 2012. 318 p. (In Russian).
 17. Leonyev D.A. Psikhologiya smysla [Psychology of the meaning]. Moscow: Smysl Publ., 1999. 486 p. (In Russian).
 18. Malkina-Pykh I.G. Vozrastnyye krizisy: spravochnik prakticheskogo psikhologa [Age crisis: the handbook of a practical psychologist]. Moscow: Eksmo Publ., 2004. 896 p. (In Russian).
 19. Manichev S.A. Kriticheskiye zhiznennyye sobytiya i professionalnoye vygoraniye [Critical life events and professional burnout]. In: Psikhologicheskiye problemy samorealizatsii lichnosti [Psychological problems of personal self-realization]. Nikiforov G.S., Korostyleva L.A. (eds.). St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2001, pp. 192-202 (in Russian).
 20. Manukyan V. R. Subyektivnaya kartina zhiznennogo puti i krizisy vzroslogo perioda: dis. ... kand. psikhol. nauk [Subjective picture of life and crises of the adulthood: Cand.Sc. (Psychology) dissertation]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2003. 217 p. (In Russian).
 21. Niyemelya P. Deyatelnostnyye, poznavatelnyye i emotsionalnyye izmeneniya v perelomnyy moment zhizni [Active, cognitive, and emotional changes at a crucial point of life]. In: Psikhologiya lichnosti i obraz zhizni [Psychology of personality and lifestyle]. Moscow: Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences Publ., 1987, pp. 121-125 (in Russian).
 22. Parry G. Coping with Crises. Hoboken: Wiley-Blackwell, 1990. 120 p. (Rus. ed.: Peri G. Kak spravitsya s krizisom. Moscow: Pedagogika-Press Publ., 1995. 352 p.)
 23. Slobodchikov V.I., Tsukerman G.A. Integralnaya periodizatsiya obshchego psikhicheskogo razvitiya [Integral periodization of overall mental development]. Voprosy psikhologii – Issues of Psychology, 1996, 5, pp. 38-50 (in Russian).
 24. Smolova L.V. Primeneniye logoterapevticheskogo podkhoda pri rabote s klientami v krizisnykh sostoyaniyakh [Applying logotherapeutic approach in working with clients in crisis situation]. Uchenyye zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta psikhologii i sotsialnoy raboty – Scientific Notes Journal of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 2014, 2 (22), pp. 31-40 (in Russian).
 25. Snegova Ye.V. Psikhologicheskiye faktory vozniknoveniya karyernogo krizisa na nachalnom etape professionalnogo samoopredeleniya: dis. … kand. psikhol. nauk [Psychological factors of career crisis emergence at the initial stage of self-determination: Cand.Sc. (Psychology) dissertation]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2006. 182 p. (In Russian).
 26. Ericson E.H. Identity, Youth and Crisis. N.Y.: Norton Company, 1994. 336 p. (Rus. ed.: Erikson E. Identichnost: yunost i krizis. Moscow: Flinta Publ., 2006. 352 p.).
 27. Caplan G. Emotional crisis. In: Encyclopedia of Mental Health. Vol. 2. Deutsch A., Fishman H. (eds.). N.Y.: Franklin Watts, 1963, pp. 521-532.