Using art therapy in psychological correction of children’s fears

Vol. 23 Iss. 1 pp. 2023 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article analyzes the problem of children’s fears from the perspective of various psychological schools and directions. Main functions of fears (protection and security) and congenital determinants of fear are considered. Possibilities of art therapy in the effective psychological correction are demonstrated. The particular attention is paid to the usage of associative cards and elements of fairytale therapy in psychological correction of fears. Algorithms of working with children’s fear of dark are described. Authors’ interpretation of technique of subconscious communication helps to understand the meaning and effectiveness of this method in working with children’s fears.

Keywords

psychological correction, art therapy, projective methods, association cards, fairytale therapy, children’s fears

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Adler G. Studies in analytical psychology. London: Hodder & Stoughton Ltd., 1974. 250 p. (Rus. ed.: Adler G. Lektsii po analiticheskoy psikhologii. Moscow: Refl-buk Publ., 1996. 282 p.).
 2. Bandura A., Walters R. H. Social learning and personal development. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1963. 329 p.
 3. Bowlby J. Attachment and loss. Vol. 1. 2nd ed. New York: Basic Books, 1982. 436 p. (Rus. ed.: Bowlby J. Sozdaniye i razrusheniye emotsionalnykh svyazey. Moscow: Akademicheskiy prospekt Publ., 2004. 232 p.).
 4. Buravtsova N. V. Formirovaniye u podrostkov «gruppy riska» pozitivnogo predstavleniya o dome s pomoshchyu rekonstruktsii skazochnykh syuzhetov [Formation of positive perception to home in teenagers from «risk group» using method of reconstruction of fantastic plots]. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika — Psychology. Sociology. Pedagogy, 2012, no. 4 (17), pp. 53–55 (in Russian).
 5. Buravtsova N. V., Dmitriyeva N. V. Metaforicheskiye assotsiativnye karty v psikhokorrektsii strakhov [Metaphorical associative cards in psychological correction of fears]. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Innovatsionnye metody diagnostiki v psikhologii, pedagogike, deviantologii, psikhiatrii i penologii» [Proc. of the International Scientific and Practical Conference «Innovative Methods of Diagnostic in Psychology, Pedagogy, Deviantology, Psychiatry and Penology»]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University Publ., 2015, pp. 132– 139 (in Russian).
 6. Dmitriyeva N. V., Buravtsova N. V. Metaforicheskiye assotsiativnye karty v prostranstve emotsionalnoy nedostatochnosti [Metaphorical associative cards in terms of emotional insufficiency]. Smalta, 2014, no. 4, pp. 71–78 (in Russian).
 7. Dmitriyeva N. V., Buravtsova N. V. Metaforicheskiye karty v prostranstve konsultirovaniya i psikhoterapii [Metaphorical cards in terms of counseling and psychotherapy]. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Clinical Psychology Publ., 2015. 228 p. (In Russian).
 8. Zaporozhets A. V. Problemy doshkolnoy igry i rukovodstva eyu v vospitatelnykh tselyakh [Issues of pre-school-playing and its guidance for educational purposes]. Igra i eye rol v razvitii rebenka doshkolnogo vozrasta [Playing and its role in the development of a child of pre-school age]. Moscow, 1978, pp. 3–7 (in Russian).
 9. Zakharov A. I. Nevrozy u detey i podrostkov [Neurotic events in children and adolescents]. St. Petersburg: Soyuz Publ., 2000. 448 p. (In Russian).
 10. Kierkegaard S. Fear and trembling. London: Penguin Classics, 1986. 160 p. (Rus. ed.: Kierkegaard S. Strakh i trepet. Moscow: Kulturnaya revolyutsiya Publ., 2010. 488 p.).
 11. Manichenko I. V. 50 istselyayushchikh skazok ot 33 kaprizov [50 healing fairytales for 33 whims]. Moscow: Maminy skazki Publ., 2008. 70 p. (In Russian).
 12. Maslow A. H. Motivation and personality. London: Pearson, 1997. 336 p. (Rus. ed.: Maslow A. H. Motivatsiya i lichnost. 3rd ed. St. Petersburg: Piter Publ., 2012. 352 p.).
 13. Petranovskaya L. V. Chto delat, yesli… [What to do if…]. Moscow: AST Publ., 2014. 143 p. (In Russian).
 14. Pykina Ye. V., Opevalova Ye. V. Ispolzovaniye art-terapii v diagnostike i korrektsii detskikh strakhov [Using art therapy in diagnostic and correction of children’s fears]. Aktualnye problemi psikhologicheskoy bezopasnosti cheloveka v sovremennom obshchestve — Current Issues of Psychological Security in Modern Society, 2010, no. 1, pp. 154–162 (in Russian).
 15. Sullivan H. S. The interpersonal theory of psychiatry. New York: W. W. Norton & Company, 1968. 416 p. (Rus. ed.: Sullivan H. S. Interpersonalnaya teoriya psikhiatrii. St. Petersburg: Yuventa Publ., 1999. 347 p.).
 16. Sarzhanova A. S., Yegenisova A. K. Detskiye strakhi i puti ikh preodoleniya [Children’s fears and how to overcome them]. Sovremennye naukoyemkiye tekhnologii — Modern High Technologies, 2013, no. 7 (2), pp. 155–157 (in Russian).