Improving professional training of specialists of social and pedagogical profile on the post-soviet territory

Vol. 22 Iss. 2 pp. 7075 | St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work | ISSN: 1993-8101

Abstract

The article considers general approaches to modernization of professional training of social and pedagogical staff in Russia, Azerebaijan and Kazakhstan. Main trends in training of specialists to pursue an effective realization of social programs for groups-at-risk.

Keywords

modernization, professional training, social and pedagogical staff, post-Soviet territory, groups-atrisk, social and pedagogical community, learning society

Citation

Citation — Harvard Notation

References

 1. Abbasov A. Reforma kurrikuluma v Azerbaydzhane [Curriculurm reform in Aizerbaijan] (in Russian). Available at: http://www.centersot.net/oldblog/336.html (accessed 05.09.2014).
 2. Aralbayeva R. K. Professionalnaya podgotovka pedagogov-psikhologov [Professional training of educational psychologists] Materialy XX mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Psikhologo-sotsialnaya rabota v sovremennom obshchestve» [Proc. of the 10th International Scientific and Practical Conference «Psychological and Social Work in the Contemporary Society: Problems and Solutions»]. St. Petersburg: St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work Publ., 2012. (in Russian).
 3. Gorshkova V. V. Sovremennye metodologicheskiye podkhody k professionalnoy deyatelnosti spetsialistov sotsialnoy sfery [Modern methodological approaches to professional activity of specialists of social sphere]. Materialy V mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sotsialnaya rabota: problemy i perspektivy» [Proc. of the 5th Inter-university Scientific and Practical Conference «Social Work: Problems and Perspectives»]. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Humanities and Social Sciences Publ., 2011. (in Russian).
 4. Gummatova Ch. B., Kasumova F. B. Osobennosti vospitaniya gumanizma v protsesse uchebnoy deyatelnosti [Features of the development of humanism in the process of educational activity]. Sovershenstvovaniye obshchego i professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving general and professional education of disabled persons in the process of their rehabilitation]. Lebedeva S.S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2014. (in Russian).
 5. Gummatova Ch. B., Kafarova O. K. Faktory formirovaniya lichnosti sovremennogo cheloveka [Factors that shape the personality of modern man]. Sovershenstvovaniye obshchego i professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving general and professional education of disabled persons in the process of their rehabilitation]. Lebedeva S.S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2014. (in Russian).
 6. Kamilova N. M. Patrioticheskoye vospitaniye mladshikh shkolnikov v protsesse sotsialno-obrazovatelnoy deyatelnosti [Patriotic education of primary school children in the process of social and educaitonal activities]. Sovershenstvovaniye obshchego i professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving general and professional education of disabled persons in the process of their rehabilitation]. Lebedeva S.S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2014. (in Russian).
 7. Obrazovaniye na protyazhenii vsey zhizni: raznoobraziye idey, kontseptsiy, form, metodov, tekhnologiy: v 10 thomakh [Lifelong learning: variety of ideas, concepts, forms, methods, technologies: in 10 volumes]. St. Petersburg: Politekhnikaservis Publ., 2013. (In Russian).
 8. Orazayeva G. S. Sovremennoye sostoyaniye sotsialnoy mediko-pedagogicheskoy korrektsionnoy poderzhki detey s ogranichennymi vozmozhnostyami v Respublike Kazakhstan [Current state of social, medical, pedagogical and correctional support of children with limited abilities in the Republic of Kazakhstan]. Obrazovaniye na protyazhenii vsey zhizni: raznoobraziye idey, kontseptsiy, form, metodov, tekhnologiy: v 10 thomakh [Lifelong learning: variety of ideas, concepts, forms, methods, technologies: in 10 volumes] 10th Vol. St. Petersburg: Politekhnika-servis Publ., 2013. (In Russian).
 9. Razvitiye professionalnoy kompetentnosti spetsialistov v oblasti reabilitatsii i obrazovaniya invalidov [Development of professional competence of specialists in rehabilitation and education of disabled persons]. Lebedeva S. S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2012. (in Russian).
 10. Rzayeva Ya. T., Guseynova T. M., Vagabova T. A. Praktika sotsialnogo vospitaniya detey v nachale XX verka v Azerbaydzhane [Practice of social education of children in Azerbaijan at the beginning of XX century]. Sovershenstvovaniye obshchego i professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving general and professional education of disabled persons in the process of their rehabilitation]. Lebedeva S. S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2014. (in Russian).
 11. Rustamov F. A. Rol erevanskoy uchitelskoy seminarii v podgotovke uchitelskikh kadrov azerbaydjantsev [Role of Yerevan teachers’ seminary in training of teachers-azerbaijanis]. Realizatsiya sovremennykh podkhodov k reabilitatsii invalidov v protsesse obshchego i professionalnogo obrazovaniya [Realization of modern approaches to rehabilitation of disabled persons in the process of general and professional education]. Lebedeva S. S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2013. (in Russian).
 12. Rustamov F. A. Struktura sistemy obrazovaniya v Azerbaydzhanskoy respublike i eye sotsialnyy kharakter [Structure of the education system in the Republic of Azerbaijan and its social nature]. Sovershenstvovaniye obshchego i professionalnogo obrazovaniya invalidov v protsesse ikh reabilitatsii [Improving general and professional education of disabled persons in the process of their rehabilitation]. Lebedeva S. S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2014. (in Russian).
 13. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Psikhologo-sotsialnaya rabota v sovremennom obshchestve: problemy i resheniya» [Proc. of the International Scientific and Practical Conference «Psychological and Social Work in the Contemporary Society: Problems and Solutions»]. St. Petersburg: St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work Publ., 2009. (in Russian).
 14. Sadykhova T. B. Reformy v sfere doshkolnogo obrazovaniya v Azerbaydzhane na sovremennom etape [Current reforms in the sphere of early childhood education in Azerbaijan]. Realizatsiya sovremennykh podkhodov k reabilitatsii invalidov v protsesse obshchego i professionalnogo obrazovaniya [Realization of modern approaches to rehabilitation of disabled persons in the process of general and professional education]. Lebedeva S.S. (ed.). St. Petersburg: SRP «Pavel» VOG Publ., 2013. (in Russian).